Alakuntla Nagaratnam Raju

Alakuntla Nagaratnam Raju

శ్రీ ఆలకుంట్ల నాగరత్నం రాజు కాంగ్రెస్ బలపరచిన 9వ వార్డు కౌన్సిలర్ అభ్యర్ధి. 
Sri Alakuntla Naagaratna Raju

Councillor Contestant for 9th ward, Nalgonda. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *