కూరగాయల విక్రేత ను అభినందించిన కెటిఆర్

కరీంనగర్లో కూరగాయలు అమ్మే వ్యక్తిని అభినందించిన టువంటి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు…కరోణ వ్యాధి గురించి అవగాహన చేస్తున్నందుకు అతనిని అభినందించాడు

Updated: April 20, 2020 — 1:59 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *