అమరేందర్ రెడ్డి రాకతో నల్లగొండ బిజెపి కి కొత్త కళ

BJP Leader Goli Amarendar Reddy 
procession Nalgonda to Hyderabad
On 5th March 2014, Lion Sri Goli Amarendar Reddy offered prayer to God and started his procession to Hyderabad with huge crowd. People of Nalgonda eagerly waited to walk with the leader. Affectionately people lifted him on their shoulders and started calling him “Amaranna”. After saluting to the statue of Srikanth Chary, the 1st Telangaana martyr in the second phase of Separate Telangaana Movement, Sri Goli Amarendar Reddy started his procession. The procession included over 50 four wheeler vehicles. Nalgonda Lawyers guild and all the Lions club members wished him all the best. 
అమరేందర్ రెడ్డి రాకతో నల్లగొండ బిజెపి కి కొత్త కళ వచ్చింది. ఆయన ఉదయాన్నే పూజ అనంతరం తన ర్యాలీని ప్రారంభించారు. ఆయన రాక కోసం జనం ఆతృతగా ఎదురుచూశారు. ప్రేమతో ఆయన్ని భుజాలపై ఎత్తుకుని ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్ళారు. “అమరన్న కు జై” అన్న నినాదాలతో  అడుగడుగునా జననీరాజనాల మధ్య ఊరేగింపు సాగింది.

Goli Amarendar Reddy


Nalgonda BJP Leader

Bharatheeya Janatha Party Nalgonda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *